Webp.net-resizeimage

Menu

Green Armed Forces

Ενέργεια

1. Οι ΕΔ υιοθετούν το μοντέλο του «Ενεργειακού Τρίπτυχου», σύμφωνα με το οποίο η επίτευξη μιας βιώσιμης και οικονομικότερης ενεργειακής κατανάλωσης υλοποιείται με τρείς μεθόδους:

α. Εξοικονόμηση ενέργειας (π.χ. με αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων συσκευών με νέες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας).
β. Χρήση των ΑΠΕ για την παραγωγή ενέργειας (π.χ. με την χρησιμοποίηση ηλιακών θερμοσίφωνων για την θέρμανση του νερού).
γ. Κάλυψη των υπολοίπων ενεργειακών αναγκών με ορυκτά καύσιμα και χρήση των τελευταίων όσο το δυνατόν αποδοτικότερα (π.χ. με συσκευές και μηχανήματα αυξημένου συντελεστή απόδοσης).

2. Οι ΕΔ εφαρμόζοντας τις προβλέψεις της νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, επιδιώκουν τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος σε όλες τις δραστηριότητες τους, μέσω της ευαισθητοποίησης του προσωπικού τους, οργανωτικών αλλαγών και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών και διαδικασιών, προκειμένου να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ενεργειακή εξοικονόμηση, αποδοτικότητα, επάρκεια και αυτονομία με προφανή επιχειρησιακά, ενεργειακά και
οικονομικά οφέλη.

3. Με την προϋπόθεση της εκπόνησης όλων των προβλεπόμενων από την νομοθεσία
μελετών συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης κόστους – οφέλους (ΑΚΟ), ενθαρρύνεται η χρήση
και αξιοποίηση στις ΕΔ των ΑΠΕ, που ενδεικτικά είναι οι εξής:

α. Αιολική ενέργεια.
β. Ηλιακή – ηλιοθερμική ενέργεια.
γ. Βιομάζα και βιοαέριο.
δ. Γεωθερμική ενέργεια.
ε. Ενέργεια από τη θάλασσα.
στ. Υδροηλεκτρική (υδάτινο δυναμικό ποταμών – λιμνών).
ζ. Συνδυασμός των ανωτέρω.

4. Η διαχείριση της ενέργειας γίνεται μέσω της ορθολογικής και αποδοτικής χρήσης της. Επιδιώκεται η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για Θέρμανση – Ψύξη – Κλιματισμό (ΘΨΚ), φωτισμό και παροχή Ζεστού Νερού Χρήσης (ΖΝΧ) με ταυτόχρονη διασφάλιση συνθηκών άνεσης στο εσωτερικό των κτιρίων, δεδομένου ότι τα κτίρια, ιδίως τα παλαιά, είναι γενικά ενεργοβόρες κατασκευές.

5. Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) καθορίζει το πλαίσιο των αρχών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και λαμβάνεται υπόψη στη διαμόρφωση των παραμέτρων σχεδίασης των κτιριακών εγκαταστάσεων των ΕΔ, πάντα στο μέτρο του εφικτού και χωρίς να υπάρχει μείωση της επιχειρησιακής ικανότητας.

6. Διευκολύνεται γενικά η συνεργασία των ΕΔ με τρίτους φορείς σε θέματα παραγωγής βιώσιμης ενέργειας σε εγκαταστάσεις των ΕΔ, π.χ. με την δημιουργία εγκαταστάσεων ανεμογεννητριών ή ηλιακών συλλεκτών σε στρατόπεδα.

7. Σημαντικό ρόλο παίζει η ενεργειακή κατά τόπο και χρόνο διαχείριση, με στόχο την ανάπτυξη κατευθύνσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης των ενεργειακών στόχων. Για το σκοπό αυτό ενθαρρύνεται η καταγραφή των δεικτών κατανάλωσης ενέργειας από τις διάφορες Μονάδες, με τρόπο που επιφέρει την ελάχιστη επιβάρυνση στη λειτουργία των ΕΔ και εξασφαλίζει τη μη διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών.

8. Θα πρέπει να ακολουθείται γενικά μια κοινή «Ενεργειακή Στρατηγική στις επιχειρήσεις» από τις ΕΔ, ο σκοπός της οποίας είναι η ελαχιστοποίηση την ενεργειακής εξάρτησης των ΕΔ κατά την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων, αυξάνοντας την ικανότητα των ΕΔ. Ταυτόχρονα, ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις επιχειρήσεις και εκπληρώνεται η κοινωνική αποστολή των ΕΔ.