Webp.net-resizeimage

Menu

Green Armed Forces

Απόβλητα

ΑΠΟΒΛΗΤΑ

1. Οι ΕΔ ακολουθούν την σύγχρονη ιεραρχία των δράσεων της διαχείρισης αποβλήτων:
Πρόληψη – Επαναχρησιμοποίηση – Ανακύκλωση – Ανάκτηση – Διάθεση.

2. Ο κύριος στόχος είναι η μείωση της ποσότητας, του όγκου και της επικινδυνότητας των παραγόμενων αποβλήτων. Τα απόβλητα θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να υποβάλλονται σε εργασίες ανάκτησης υλικών ή/ και ενέργειας. Εάν αυτό δεν είναι τεχνικά ή οικονομικά εφικτό, τότε επιλέγεται η διάθεση με περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο.

3. Ο διαχωρισμός των αποβλήτων θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά το δυνατόν νωρίτερα, δηλαδή στην πηγή της παραγωγής των αποβλήτων.

4. Σημειώνεται ότι ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων, τα οποία λόγω των εγγενών χαρακτηριστικών τους, αποτελούν εν δυνάμει απειλή για το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Για τα υπόψη ρεύματα αποβλήτων θα πρέπει να εξασφαλίζεται, είτε η επεξεργασία τους εντός των Μονάδων, σύμφωνα με τις εκάστοτε βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, ή η ασφαλής προσωρινή αποθήκευση και εν συνεχεία συλλογή και μεταφορά τους, από κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρείες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), εξασφαλίζοντας την πλήρη ιχνηλασιμότητά τους από την παραγωγή έως τον τελικό προορισμό.

5. Η βελτίωση των υφιστάμενων καθώς και η ανάπτυξη νέων, κατάλληλων ανά περίπτωση περιβαλλοντικών υποδομών για την τήρηση της ιεράρχησης στη διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί διαρκή επιδίωξη του ΥΠΕΘΑ. Χαρακτηριστικά αναφέρεται η σημασία που δίνεται στην κατάργηση των πλαστικών μιας χρήσης.